FAMILIEZORG.NL

FAMILIEZORG

Huishoudelijke verzorging of diensten voor gezins- en bejaardenhulp is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken.
De frequentie van de tussenkomsten hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager en zijn/haar verwanten.
Huishoudelijke verzorging houdt onder meer in dat een warme maaltijd wordt bereid, eerder kleinschalig poetswerk wordt verricht zoals vegen, dweilen, de ramen lappen (geen grote lenteschoonmaak), boodschappen, de was en de strijk worden gedaan.
In Vlaanderen heeft de ontzuiling zich in tegenstelling tot Nederland niet ten gronde doorgezet. Vandaar dat een belangrijk aanbod van huishoudelijke verzorging nog bestaat uit deels verzuilde diensten voor gezinszorg die verbonden zijn aan een mutualiteit of ziekenfonds. De bekendste Vlaamse spelers zijn Familiehulp die zelfstandig opereert vanuit de Christelijke zuil, het autonome Familiezorg, de dienst Solidariteit voor het Gezin (Liberaal) en het Centrum voor Thuiszorg dat Socialistisch van oorsprong is.
Van groot belang in Vlaanderen is het wettelijke systeem van de dienstencheques waaronder veel diensten voor huishoudelijke verzorging actief zijn. Deze wetgeving bestaat reeds geruime tijd maar werd sinds het begin van de 21ste eeuw geactualiseerd. Deze regelgeving heeft tot doel het zwartwerk dat ook in deze sector aanwezig is zoveel mogelijk te officialiseren. Tevens wordt op die manier het segment van de huishoudelijke verzorging binnen het welzijnslandschap ten dele gecontroleerd 'geprivatiseerd'. Het grote voordeel is dat het aanbod zo beter de sterk gestegen vraag naar bijstand kan volgen zonder dat de dienstverlening te duur wordt. Zorgbehoevende personen die betalen met dienstencheques moeten slechts een klein bedrag uitgeven. De rest wordt bijgepast door de overheid. Het systeem van de dienstencheques is erg succesvol.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod